Familie van Oostenbrugge - Speé

  Thuispagina | Gastenboek | Contact
Begin Herkomst Weetjes Kwartierstaat Parenteel Fotoalbum

van Oostenbrugge | Speé

Herkomst van de naam van Oostenbrugge

Waar komt de naam van Oostenbrugge vandaan?
Verschillende schrijfwijzen
Waar wonen de van Oostenbrugge's?
Bron van deze info

Waar komt de naam van Oostenbrugge vandaan?

De naam van Oostenbrugge is een toponiem of wel herkomstnaam. Deze naam geeft dus aan waar men vandaan kwam. Uit de oudste bekende schrijfwijze van deze familienaam zouden we kunnen concluderen dat de familie oorspronkelijk uit het Duitse Osnabruck komt.
Concrete aanwijzingen hiervoor heb ik nog niet kunnen vinden.
Naar boven

Verschillende schrijfwijzen

De naam werd wisselend geschreven. De oudste schrijfwijze tot nu toe bekend is van Osnabrugge; via (van)Ossenbrugge en (van)Ostenabrugge is het voor deze tak van Oostenbrugge geworden. Hierbij is afwisselend al dan niet het voorvoegsel "van" gebruikt.
Ook de varianten (van)Oostenbruggen. (van)Osenbrugge(n) (van)Oostenbrug.
Volgens de volkstelling van 1947 komen alle varianten nog voor. Het is niet duidelijk of dit ook allemaal familie is.
Naar boven

Waar wonen de van Oostenbrugge's?

De ouste bekende voorvader is geboren in Opheusden en woonde met zijn gezin in Ochten in de Betuwe. Zijn 2 zonen zijn westwaarts getrokken naar de Zuid-Hollandse Eilanden.

Bij deze 2 broers familie is al een splitsing ontstaan waarbij de broers elk een andere naam gebruikten. De één noemde zich van Oostenbrugge en vertrok naar Dirksland, de ander noemde zicht van Osnabrugge en vertrok vermoedelijk naar de Hoekse Waard, alwaar een spoor van zijn nageslacht gevonden is.
De van Oostenbrugge's die afstammen van de Dirkslandse broer zijn vooral in Zuid-Holland en met name op Goeree Overflakkee blijven wonen. Daar is een groot nageslacht ontstaan. Zeker één tak daarvan is vertrokken naar Noord-Holland in de buurt van Zaandam. Ook zijn er nazaten geëmigreerd naar de Vereningde Staten met name de staat Michigan.

Bij de volkstelling in 1947 kwam de naam "van Oostenbrugge" 298 keer voor. De naam "Oostenbrugge" daarentegen slechts 40 keer. De naam "van Osenbrugge" heeft 115 naamdragers en "Osenbrugge" 5. De naam "van Osnabrugge" komt 145 keer voor en "Osnabrugge" 155 keer. De naam "van Ossenbruggen" komt 101 keer voor en "Ossenbruggen" 5 keer.
Daarmee zijn (van)Oostenbrugge en (van)Osnabrugge de meest voorkomende naamsvarianten.

Er zijn meerdere families (van)Oostenbrugge/Osenbrugge/Osnabrugge die, voor zover ik kan nagaan, geen familie van elkaar zijn.
De grootste concentratie (van)Oostenbrugge is in Zuid-Holland(123) te vinden gevolgd door Utrecht en Noord-Holland met respectievelijk 86 en 48 vermeldingen.
In de overige provincies is het aantal naamdragers (van)Oostenbrugge te verwaarlozen.
Naar boven

Bron

De gegevens over de herkomst en verspreiding van de naam zijn te vinden bij het Meertens Instituut.

Naar boven


Laatst gewijzigd op 28 december 2006
©Tineke van Poortvliet