Familie Gorissen

  Thuispagina | Gastenboek | Contact
Begin Herkomst Weetjes Kwartierstaat Parenteel

Herkomst van de naam Gorissen

Waar komt de naam Gorissen vandaan?
Verschillende schrijfwijzen
Waar wonen de Gorissen's?
Naar wie is de Gorissenweg genoemd?
Bron van deze info

Waar komt de naam Gorissen vandaan?

De naam Goris(sen) is een patroniem, afgeleid van de voornaam Goris. Deze voornaam is tegenwoordig nauwelijks nog in gebruik. 

De naam Goris is een afgeleide van Gregorius, en betekent “de waakzame” Het is de naam van verscheidene heiligen uit de 1e eeuwen na Chr. 
Eén hiervan heeft te maken met Nederlands grondgebied namelijk Gregorius van Utrecht, ca. 707-780, hij leerde ca 722 bij Trier St.-Bonifatius kennen. Diverse (heilig verklaarde) pausen droegen de naam Gregorius. De eerste was Gregorius I de Grote, waaraan de Gregoriaanse muziek herinnert. De Gregoriaanse kalender herinnert aan paus Gregorius XIII.

In Nederland kwam de naam Gregorius al vroeg voor. Aanvankelijk bleef de naam beperkt tot de geestelijkheid, mogelijk als nieuwe naam bij intrede in het ambt.


Naar boven

Verschillende schrijfwijzen

De oorspronkelijke familienaam Goris wordt in de loop der jaren op verschillende manieren geschreven. Zowel Gooris, Goriszen, Goorissen, Goritsa, Goritsen, Gorissa en Gorissen worden gebruikt. Momenteel kom ik voornamelijk nog de naam Gorissen en Goris tegen. Volgens de volkstelling van 1947 komen ook nog enkele varianten voor. 


Naar boven

Waar wonen de Gorissen's?

Bij de volkstelling in 1947 kwam de naam Gorissen met uitzondering van Friesland en Drenthe in alle provincies voor. Het grootste aantal personen met deze naam kwam en komt nog steeds voor in Limburg (699). Gevolgd door Zuid-Holland(218) en Noord-Brabant(148). In de overige provincies kwam de naam in 1947 minder dan 50 keer voor.

Er zijn diverse families Gorissen die geen familie van elkaar zijn. De familie Gorissen die hier beschreven wordt woont sinds 17e eeuw en vermoedelijk al eerder in Zuid-Holland en verplaatste zich van het Zuid-Hollandse eiland IJsselmonde naar het westen in de regio Delfland. Inmiddels zijn de nakomelingen over heel Nederland verspreidt maar blijft de concentratie in Zuid-Holland het grootst. 


Naar boven

Naar wie is de Gorissenweg genoemd?

Daar sta je dan midden in de polder op de ruilverkavelingsweg in Goudriaan op de grens met Noordeloos. Wat zie je daar?

Een bord met de staataanduiding: straatnaambord Gorissenweg

Naar wie deze Gorissenweg is genoemd is mij nog steeds niet bekend. Mogelijk heeft een boer, met de naam Goris, destijds overpad verleend. 
In de volkmond heet dit de "Goosjesweg". 
Een goosje is een streeknaam voor marskramer. Dus kan het ook zijn dat de marskramer vaak over deze weg kwam.
Wie zal het zeggen!

Voor zover ik heb kunnen nagaan is dit de enige Gorissenweg.


Naar boven

Bron van deze info

De gegevens over de herkomst en verspreiding van de naam zijn te vinden bij het Meertens Instituut.

Naar boven


Laatst gewijzigd op 12 september 2009
©2009 Tineke van Poortvliet