Arie Jansen
Jacoba van der Loo

Arie Jansen en Jacoba van der Loo

Arie is geboren op 17 februari 1853 in Stompwijk (vermoedelijk Wilsveen) als zoon van Arie Sweeris Jansen en zijn 2e vrouw Cornelia van Dorp. Hij was 7 jaar toen zijn vader overleed, die toen ongeveer 72 jaar oud was.
Arie werkte als boerenknecht en dagloner. Op 26 mei 1876 trouwde hij te Hazerswoude met Jacoba van der Loo.

Jacoba is geboren in Hazerswoude op 20 april 1856 als oudste kind van Isaac van der Loo en zijn 1e vrouw Leentje van Dorp. Jacoba was 10 jaar toen haar moeder overleed.

De moeders van Arie en Jacoba waren zussen van elkaar, dus was dit een huwelijk tussen neef en nicht.

Venster sluiten